Hoạt cảnh "Chiến thắng Điện Biên Phủ"
Hoạt cảnh "Chiến thắng Điện Biên Phủ"


Đêm GALA Festival triết học 2013

K57 triết học ĐH KHXH&NV, cùng với sự giúp đỡ của sinh viên các trường: Bách khoa, Học viện âm nhạc quốc gia, ĐH KHTN...

Video liên quan Hoạt cảnh "Chiến thắng Điện Biên Phủ"

Thời lượng: 01:05:11
Lượt xem: 45,485
Thời lượng: 00:03:33
Lượt xem: 14,487
Thời lượng: 00:22:36
Lượt xem: 11,365
Thời lượng: 00:13:46
Lượt xem: 8,486
Thời lượng: 00:22:36
Lượt xem: 10,543
Thời lượng: 00:18:00
Lượt xem: 6,518
Thời lượng: 00:27:03
Lượt xem: 216,015
Thời lượng: 00:06:18
Lượt xem: 22,624
Thời lượng: 00:06:55
Lượt xem: 13,531