Hoạt cảnh "Chiến thắng Điện Biên Phủ"
Hoạt cảnh "Chiến thắng Điện Biên Phủ"


Đêm GALA Festival triết học 2013

K57 triết học ĐH KHXH&NV, cùng với sự giúp đỡ của sinh viên các trường: Bách khoa, Học viện âm nhạc quốc gia, ĐH KHTN...

Video liên quan Hoạt cảnh "Chiến thắng Điện Biên Phủ"

Thời lượng: 01:05:11
Lượt xem: 39,308
Thời lượng: 00:41:54
Lượt xem: 12,381
Thời lượng: 00:06:18
Lượt xem: 20,496
Thời lượng: 01:08:55
Lượt xem: 36,748
Thời lượng: 00:06:36
Lượt xem: 15,257
Thời lượng: 00:10:06
Lượt xem: 2,786
Thời lượng: 00:27:03
Lượt xem: 193,704
Thời lượng: 01:17:05
Lượt xem: 235,855
[ X ]