Hoạt cảnh "Chiến thắng Điện Biên Phủ"Hoạt cảnh "Chiến thắng Điện Biên Phủ"Đêm GALA Festival triết học 2013

K57 triết học ĐH KHXH&NV, cùng với sự giúp đỡ của sinh viên các trường: Bách khoa, Học viện âm nhạc quốc gia, ĐH KHTN...

Video liên quan Hoạt cảnh "Chiến thắng Điện Biên Phủ"

Thời lượng: 00:22:36
Lượt xem: 11,015
Thời lượng: 00:10:06
Lượt xem: 4,346
Thời lượng: 00:06:44
Lượt xem: 9,591
Thời lượng: 00:06:36
Lượt xem: 17,316
Thời lượng: 00:13:46
Lượt xem: 10,537
Thời lượng: 00:03:33
Lượt xem: 15,256
Thời lượng: 00:04:55
Lượt xem: 13,690
Thời lượng: 00:06:55
Lượt xem: 15,435