Hoạt cảnh "Chiến thắng Điện Biên Phủ"
Hoạt cảnh "Chiến thắng Điện Biên Phủ"


Đêm GALA Festival triết học 2013

K57 triết học ĐH KHXH&NV, cùng với sự giúp đỡ của sinh viên các trường: Bách khoa, Học viện âm nhạc quốc gia, ĐH KHTN...

Video liên quan Hoạt cảnh "Chiến thắng Điện Biên Phủ"

Thời lượng: 01:05:11
Lượt xem: 42,323
Thời lượng: 00:06:18
Lượt xem: 21,287
Thời lượng: 00:06:44
Lượt xem: 9,141
Thời lượng: 00:27:03
Lượt xem: 203,614
Thời lượng: 00:41:54
Lượt xem: 13,468
Thời lượng: 00:06:36
Lượt xem: 15,541
Thời lượng: 00:10:06
Lượt xem: 3,030
Thời lượng: 00:03:33
Lượt xem: 14,064
Thời lượng: 00:04:41
Lượt xem: 23,425
[ X ]