Hoạt cảnh "Chiến thắng Điện Biên Phủ"
Hoạt cảnh "Chiến thắng Điện Biên Phủ"


Đêm GALA Festival triết học 2013

K57 triết học ĐH KHXH&NV, cùng với sự giúp đỡ của sinh viên các trường: Bách khoa, Học viện âm nhạc quốc gia, ĐH KHTN...

Video liên quan Hoạt cảnh "Chiến thắng Điện Biên Phủ"

Thời lượng: 00:03:33
Lượt xem: 13,190
Thời lượng: 00:06:36
Lượt xem: 14,782
Thời lượng: 00:18:07
Lượt xem: 67,305
Thời lượng: 00:10:06
Lượt xem: 2,556
Thời lượng: 00:06:55
Lượt xem: 12,429
Thời lượng: 00:13:12
Lượt xem: 11,112
Thời lượng: 01:08:55
Lượt xem: 71,305
Thời lượng: 00:09:18
Lượt xem: 23,124
[ X ]