Hoạt cảnh "Chiến thắng Điện Biên Phủ"

Hoạt cảnh "Chiến thắng Điện Biên Phủ"


Đêm GALA Festival triết học 2013

K57 triết học ĐH KHXH&NV, cùng với sự giúp đỡ của sinh viên các trường: Bách khoa, Học viện âm nhạc quốc gia, ĐH KHTN...

Video liên quan Hoạt cảnh "Chiến thắng Điện Biên Phủ"

Thời lượng: 00:04:54
Lượt xem: 1,131
Thời lượng: 00:06:18
Lượt xem: 17,335
Thời lượng: 00:06:36
Lượt xem: 14,193
Thời lượng: 00:27:03
Lượt xem: 169,014
Thời lượng: 00:06:44
Lượt xem: 8,901
Thời lượng: 01:45:14
Lượt xem: 2,559,239
Thời lượng: 00:22:36
Lượt xem: 10,111
Thời lượng: 01:08:55
Lượt xem: 68,748


[ X ]


dat cu chi ruou ngoai kham da lieu tăm tre bo luu dien trung tam gia su