Hoạt cảnh "Chiến thắng Điện Biên Phủ"
Hoạt cảnh "Chiến thắng Điện Biên Phủ"


Đêm GALA Festival triết học 2013

K57 triết học ĐH KHXH&NV, cùng với sự giúp đỡ của sinh viên các trường: Bách khoa, Học viện âm nhạc quốc gia, ĐH KHTN...

Video liên quan Hoạt cảnh "Chiến thắng Điện Biên Phủ"

Thời lượng: 00:10:06
Lượt xem: 3,684
Thời lượng: 01:05:11
Lượt xem: 48,808
Thời lượng: 00:27:03
Lượt xem: 225,963
Thời lượng: 00:06:36
Lượt xem: 16,557
Thời lượng: 00:06:44
Lượt xem: 9,486
Thời lượng: 00:04:55
Lượt xem: 13,362
Thời lượng: 00:06:55
Lượt xem: 14,033
Thời lượng: 00:13:12
Lượt xem: 12,688