Hoạt cảnh "Chiến thắng Điện Biên Phủ"
Hoạt cảnh "Chiến thắng Điện Biên Phủ"


Đêm GALA Festival triết học 2013

K57 triết học ĐH KHXH&NV, cùng với sự giúp đỡ của sinh viên các trường: Bách khoa, Học viện âm nhạc quốc gia, ĐH KHTN...

Video liên quan Hoạt cảnh "Chiến thắng Điện Biên Phủ"

Thời lượng: 00:03:33
Lượt xem: 13,117
Thời lượng: 00:27:03
Lượt xem: 181,690
Thời lượng: 01:05:11
Lượt xem: 36,320
Thời lượng: 00:06:36
Lượt xem: 14,661
Thời lượng: 00:06:18
Lượt xem: 19,055
Thời lượng: 00:06:44
Lượt xem: 8,983
Thời lượng: 01:17:05
Lượt xem: 229,621
Thời lượng: 01:08:55
Lượt xem: 34,979
Thời lượng: 00:18:07
Lượt xem: 67,092
[ X ]