Thứ trưởng Ngoại Giao VN Nguyễn Thanh Sơn sẽ đi Nga làm Đại sứ?Thứ trưởng Ngoại Giao VN Nguyễn Thanh Sơn sẽ đi Nga làm Đại sứ?Phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Ngoại Giao Việt Nam Nguyễn Thanh Sơn về chương trình "Xuân Quê Hương 2014", về sự kiện Việt Nam kỷ niệm 40 năm trận hải chiến Hoàng Sa, và về nguồn tin ông sẽ chuyển công tác sang Nga làm đại sứ.

Video liên quan Thứ trưởng Ngoại Giao VN Nguyễn Thanh Sơn sẽ đi Nga làm Đại sứ?

Thời lượng: 00:46:34
Lượt xem: 75,505
Thời lượng: 00:07:15
Lượt xem: 7,471

Thời lượng: 00:03:08
Lượt xem: 277,128

Thời lượng: 00:21:31
Lượt xem: 10,397