Thứ trưởng Ngoại Giao VN Nguyễn Thanh Sơn sẽ đi Nga làm Đại sứ?
Thứ trưởng Ngoại Giao VN Nguyễn Thanh Sơn sẽ đi Nga làm Đại sứ?


Phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Ngoại Giao Việt Nam Nguyễn Thanh Sơn về chương trình "Xuân Quê Hương 2014", về sự kiện Việt Nam kỷ niệm 40 năm trận hải chiến Hoàng Sa, và về nguồn tin ông sẽ chuyển công tác sang Nga làm đại sứ.

Video liên quan Thứ trưởng Ngoại Giao VN Nguyễn Thanh Sơn sẽ đi Nga làm Đại sứ?

Thời lượng: 00:21:31
Lượt xem: 10,104
Thời lượng: 00:11:21
Lượt xem: 293,574
Thời lượng: 00:02:11
Lượt xem: 111,176
Thời lượng: 00:07:15
Lượt xem: 7,018
Thời lượng: 00:15:33
Lượt xem: 37,454
Thời lượng: 00:59:28
Lượt xem: 111,564
Thời lượng: 00:17:05
Lượt xem: 22,063