Lục Tổ Huệ Năng - Thuyết minh - Full duy nhất 1 tập
Lục Tổ Huệ Năng - Thuyết minh - Full duy nhất 1 tập


Website rất hay về Phật Giáo.
- http://hoanhy.com : Được xây dựng với mục đích mang ánh sáng Phật Pháp đến mọi người yêu mến pháp của Phật.
- http://hoanhy.com/video-clip/thuyet-p... - Thư viện tổng hợp các bài giảng pháp.

Video liên quan Lục Tổ Huệ Năng - Thuyết minh - Full duy nhất 1 tập

Thời lượng: 00:48:36
Lượt xem: 114,284
Thời lượng: 01:26:26
Lượt xem: 575,668
Thời lượng: 02:21:14
Lượt xem: 345,031
Thời lượng: 01:56:22
Lượt xem: 1,254,481
Thời lượng: 01:38:03
Lượt xem: 26,404
Thời lượng: 01:25:40
Lượt xem: 36,874
Thời lượng: 01:31:18
Lượt xem: 525,443
[ X ]