Lục Tổ Huệ Năng - Thuyết minh - Full duy nhất 1 tập
Lục Tổ Huệ Năng - Thuyết minh - Full duy nhất 1 tập


Website rất hay về Phật Giáo.
- http://hoanhy.com : Được xây dựng với mục đích mang ánh sáng Phật Pháp đến mọi người yêu mến pháp của Phật.
- http://hoanhy.com/video-clip/thuyet-p... - Thư viện tổng hợp các bài giảng pháp.

Video liên quan Lục Tổ Huệ Năng - Thuyết minh - Full duy nhất 1 tập

Thời lượng: 01:25:57
Lượt xem: 231,261
Thời lượng: 00:48:36
Lượt xem: 88,760
Thời lượng: 01:56:22
Lượt xem: 1,198,415
Thời lượng: 02:21:14
Lượt xem: 318,272
Thời lượng: 01:26:26
Lượt xem: 556,172
Thời lượng: 01:25:40
Lượt xem: 33,809
Thời lượng: 01:36:45
Lượt xem: 455,507
Thời lượng: 01:41:50
Lượt xem: 293,380
[ X ]