Lục Tổ Huệ Năng - Thuyết minh - Full duy nhất 1 tậpLục Tổ Huệ Năng - Thuyết minh - Full duy nhất 1 tậpWebsite rất hay về Phật Giáo.
- http://hoanhy.com : Được xây dựng với mục đích mang ánh sáng Phật Pháp đến mọi người yêu mến pháp của Phật.
- http://hoanhy.com/video-clip/thuyet-p... - Thư viện tổng hợp các bài giảng pháp.

Video liên quan Lục Tổ Huệ Năng - Thuyết minh - Full duy nhất 1 tập

Thời lượng: 01:29:01
Lượt xem: 624,842
Thời lượng: 01:26:26
Lượt xem: 672,806
Thời lượng: 02:29:30
Lượt xem: 647,510
Thời lượng: 01:43:19
Lượt xem: 107,444
Thời lượng: 00:14:45
Lượt xem: 214,995
Thời lượng: 04:44:47
Lượt xem: 388,718
Thời lượng: 00:48:36
Lượt xem: 251,250
Thời lượng: 02:58:24
Lượt xem: 229,425