Lục Tổ Huệ Năng - Thuyết minh - Full duy nhất 1 tập
Lục Tổ Huệ Năng - Thuyết minh - Full duy nhất 1 tập


Website rất hay về Phật Giáo.
- http://hoanhy.com : Được xây dựng với mục đích mang ánh sáng Phật Pháp đến mọi người yêu mến pháp của Phật.
- http://hoanhy.com/video-clip/thuyet-p... - Thư viện tổng hợp các bài giảng pháp.

Video liên quan Lục Tổ Huệ Năng - Thuyết minh - Full duy nhất 1 tập

Thời lượng: 01:26:26
Lượt xem: 590,002
Thời lượng: 01:27:54
Lượt xem: 260,211
Thời lượng: 01:31:18
Lượt xem: 551,844
Thời lượng: 01:36:25
Lượt xem: 1,199,375
Thời lượng: 01:43:19
Lượt xem: 75,371
Thời lượng: 01:27:19
Lượt xem: 1,867,330
Thời lượng: 01:41:50
Lượt xem: 337,344
Thời lượng: 01:30:03
Lượt xem: 930,933
Thời lượng: 02:58:24
Lượt xem: 142,131
[ X ]