Lục Tổ Huệ Năng - Thuyết minh - Full duy nhất 1 tập
Lục Tổ Huệ Năng - Thuyết minh - Full duy nhất 1 tập


Website rất hay về Phật Giáo.
- http://hoanhy.com : Được xây dựng với mục đích mang ánh sáng Phật Pháp đến mọi người yêu mến pháp của Phật.
- http://hoanhy.com/video-clip/thuyet-p... - Thư viện tổng hợp các bài giảng pháp.

Video liên quan Lục Tổ Huệ Năng - Thuyết minh - Full duy nhất 1 tập

Thời lượng: 01:41:50
Lượt xem: 364,448
Thời lượng: 01:27:19
Lượt xem: 2,212,328
Thời lượng: 00:48:36
Lượt xem: 161,226
Thời lượng: 01:43:19
Lượt xem: 82,744
Thời lượng: 01:26:26
Lượt xem: 615,325
Thời lượng: 01:31:18
Lượt xem: 590,825
Thời lượng: 04:44:47
Lượt xem: 295,440
Thời lượng: 02:58:24
Lượt xem: 166,051
Thời lượng: 00:41:52
Lượt xem: 625,038