Lục Tổ Huệ Năng - Thuyết minh - Full duy nhất 1 tập
Lục Tổ Huệ Năng - Thuyết minh - Full duy nhất 1 tập


Website rất hay về Phật Giáo.
- http://hoanhy.com : Được xây dựng với mục đích mang ánh sáng Phật Pháp đến mọi người yêu mến pháp của Phật.
- http://hoanhy.com/video-clip/thuyet-p... - Thư viện tổng hợp các bài giảng pháp.

Video liên quan Lục Tổ Huệ Năng - Thuyết minh - Full duy nhất 1 tập

Thời lượng: 00:14:45
Lượt xem: 138,495
Thời lượng: 01:26:26
Lượt xem: 635,689
Thời lượng: 02:22:28
Lượt xem: 309,918
Thời lượng: 02:21:14
Lượt xem: 400,501
Thời lượng: 01:27:54
Lượt xem: 309,335
Thời lượng: 01:43:19
Lượt xem: 93,662
Thời lượng: 01:22:58
Lượt xem: 178,335
Thời lượng: 01:31:52
Lượt xem: 334,344
Thời lượng: 01:52:26
Lượt xem: 51,883
Thời lượng: 02:24:32
Lượt xem: 73,123