Lục Tổ Huệ Năng - Thuyết minh - Full duy nhất 1 tập

Lục Tổ Huệ Năng - Thuyết minh - Full duy nhất 1 tập


Website rất hay về Phật Giáo.
- http://hoanhy.com : Được xây dựng với mục đích mang ánh sáng Phật Pháp đến mọi người yêu mến pháp của Phật.
- http://hoanhy.com/video-clip/thuyet-p... - Thư viện tổng hợp các bài giảng pháp.

Video liên quan Lục Tổ Huệ Năng - Thuyết minh - Full duy nhất 1 tập

Thời lượng: 01:26:26
Lượt xem: 654,458
Thời lượng: 00:14:45
Lượt xem: 173,777
Thời lượng: 02:29:30
Lượt xem: 620,916
Thời lượng: 01:36:34
Lượt xem: 14,220
Thời lượng: 01:43:19
Lượt xem: 100,308
Thời lượng: 01:30:38
Lượt xem: 1,195,633
Thời lượng: 02:22:28
Lượt xem: 325,901
Thời lượng: 02:21:14
Lượt xem: 420,268
Thời lượng: 02:58:24
Lượt xem: 210,281